Om informationsteknik

Använd moderna IT-lösningar för att förbättra luftkvaliteten

Luften vi andas in är livsviktig och har utan tvekan en stor påverkan på vår hälsa och välbefinnande. Det beräknas att en genomsnittlig person andas in över 11 000 liter luft om dagen och att majoriteten kommer från inomhusmiljöer. I själva verket befinner vi oss cirka 90 procent av tiden inomhus, så det är speciellt bra att hålla koll på inomhusluftens kvalitet i ditt hem.

Dålig luftkvalitet kan leda till:

  • Allergier.
  • Andningsproblem.
  • Huvudvärk.
  • Trötthet.
  • Lungcancer.

En särskild fara är förhöjda halter av radon eftersom dessa partiklar fastnar nere i lungorna och orsakar lungcancer. Faktum är att radon efter rökning är den vanligaste orsaken till lungcancer.

Skaffa en digital radonmätare från Radea

Till din hjälp har du Radea som på radea.se erbjuder moderna IT-lösningar du kan använda för att övervaka och förbättra luftkvaliteten. Titta bara på deras digitala och innovativa radonmätare EcoQube som mäter radonhalterna i realtid genom en app. Du kommer igång snabbt genom att ansluta den till hemmets wifi och får redan efter några minuter ett första resultat! Själva enheten är kompakt och liten så att du kan flytta runt den till alla platser i hemmet för att få en exakt precision. Om radonhalterna skulle öka kommer du att via appen få varningsmeddelanden.