Allt om datorer

Metodik för snabb produktutveckling

Marknaden för digitala produkter har tätnat avsevärt på senare år, inte minst på grund av att många branscher digitaliserats. Det krävs smarta lösningar för att företag ska kunna bedriva verksamhet. Däremot är det en konkurrenskraftig sektor och för att en ny digital produkt ska nå framgång behöver den uppfylla flera kriterier.

Med bakgrund av detta har nya fenomen utvecklats för att bidra till en snabbare utveckling av digitala produkter. Utvecklingsmetodiker som exempelvis minimal viable product.

Vad är minimal viable product?

Den traditionella processen när det gäller produktutveckling utgår från en förbestämd plan. Där är produktens slutliga funktion eller utseende hugget i sten redan innan produkten utvecklas. I en tid då digitala produkter är ett självklart inslag för att användare ska kunna använda tjänster i vardagen är dock den processen inte optimal.

Med minimal viable product metodiken kan däremot optimala produkter skapas snabbare. Det skapas ett initialt värde som under tiden optimeras genom att ta del av konkret feedback från användare. På så sätt kan en fulländad digital produkt se sitt ljus snabbare med minimal viable product som utgångspunkt.

Riskreducerande metodik

När nya produkter ska utvecklas finns alltid en risk att både tid och pengar går till spillo om slutprodukten inte blir lyckad. Om användare helt enkelt inte visar något intresse för produkten eftersom den inte tillför något konkret värde.

Genom att utgå från den moderna minimum viable product – principen minskas risken för att utveckla en produkt som inte uppfyller det användarna efterfrågar. Samtidigt som chansen ökar med minimal viable product, att utvecklingen sker rätt i tid och bra tajmat utifrån behov.

Det är framför allt via startups och tech-bolag som MVP (minimum viable product) blivit populär. Den här typen av projekt omfattas i de flesta fall av begränsad tidsåtgång samt mindre budget. Här är det av stor vikt att lägga tid och resurser på något som garanterat tillför ett värde till användarna.