Allt om datorer

Smart och effektiv produktutveckling

Många branscher har gynnats av ny teknik och digitala hjälpmedel som på olika sätt effektiviserar verksamheten. När det gäller produktutveckling för industrin har möjligheterna blivit avsevärt mycket bättre tack vare smart innovation.

Här får du några konkreta exempel på industriinstallation som förbättrats som ett resultat av modern och digital designutveckling.

Från industriarmaturer till smarta robotar

Sedan starten av 90-talet har industrin genomgått olika utvecklingsfaser parallellt med internetfenomenets framfart. Inte minst inom maskineriet där numer smarta system styr den största delen av arbetet, även om den mänskliga handen i viss mån fortfarande behövs. Den stora förändringen ligger i de operativa systemen och vad som benämns artificiell intelligens (AI) inom industrin. Det vill säga möjligheten att ta fram robotar och system som efterliknar människan när det gäller kunskap.

Dessutom har fysiska installationer i stora industrilokaler gynnats av den tekniska revolutionen när det gäller design och utveckling. Idag finns det exempelvis ett stort utbud av industriarmaturer som är helt anpassade utifrån behov och verksamhet. Tack vare smarta program kan rätt industriarmaturer tas fram med ett optimalt arbetsljus i olika miljöer.

Industriarmaturer har idag även en mångsidig funktion utöver dess roll som arbetsbelysning. De kan exempelvis integreras med olika funktioner såsom vinklingsmöjligheter eller plafonder som är anpassade till den omgivande miljön. Hållbara och energieffektiva lösningar finns numer också i stor utsträckning såsom LED i industriarmaturer, vilket innebär lägre värmekonsumtion från ljuskällan.

Optimerade industriytor

Det är inte bara de praktiska installationerna som förbättras genom industriarmaturer och andra smarta konstruktioner. Möjligheterna att optimera ytor och planlösning är dessutom bättre idag än tidigare. Även här är det modern teknik och produktutveckling som står bakom de nya förutsättningarna.

IT-program och tekniska designsystem kan idag hjälpa industrier att anpassa verksamheten utifrån lokalens förutsättningar. Det kan exempelvis vara skräddarsydda konstruktioner som uppfyller alla mått och material verksamheten har behov av. Tekniska lösningar av den här typen revolutionerar även inom den växande e-handeln där behovet av optimerade lagerytor är stort.

För nystartade företag inom industri är det av stor vikt att investera i smarta och effektiva system från start. Det kan vara kostsamt inledningsvis att investera i smarta industriarmaturer eller tekniska planlösningar, men i längden genererar det lönsamhet.